Burse Doctorale UPT 2010

Obiectivul general al proiectului

Sprijinirea financiara a pregătirii de ri:esursă umană, înalt calificată prin studii doctorale, capabilă de inserţie în colective de cercetare din universităţi, institute de cercetare şi firme, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional.

 Doctoratul organizat la parteneri va satisface într-o măsură tot mai mare cerinţe de calitate existente la nivel european privind: conţinutul, nivelul, forma de organizare şi modul de desfăşurare a activităţilor din ciclul doctoral, în principal cerinţa de obţinere a calificării de cercetător într-un anumit domeniu.

Pentru realizarea proiectului s-a realizat un Acord de Parteneriat între: Universitatea ”Politehnica” din Timişoarapartener principal, Universitatea din Oradea - partener 1 şi Universitatea din Piteşti - partener 2 şi s-au convenit următoarele:
Prin semnarea acestui Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectului cu titlul ”Spre cariere de cercetare prin studii doctorale”.

Obiectul parteneriatului îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în vederea implementării proiectului:
”Spre cariere de cercetare prin studii doctorale”, ID 77265, depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 107 – “Burse doctorale”.

Principiile de bună practică ale parteneriatului presupun ca:
    • Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum este definit în cadrul Acordului de Parteneriat.
    • Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
    • Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.